DREWNIANEskrzynki.com

STOLARSTWO 

Kazimierz Bałos, Aleksander Bałos Spółka Jawna POLAND 

Żarnówka 260, 34-220 Maków Podhalański 

tel. + 48 33 877 13 35 

NIP: 552-172-00-01 / REGON 366831401

stolarstwo.balos@gmail.com